Despre proiectul
FAMOUS

Mobilizând 5 parteneri europeni, FAMOUS (Formation des Acteurs en MOUvement pour la Solidarité) își propune să consolideze puterea de acțiune a persoanelor aflate în situații precare, beneficiari sau voluntari ai asociațiilor, prin dezvoltarea unui program de formare pentru recunoașterea și dezvoltarea competențelor acestora, activate în cadrul asociațiilor.

24 de persoane din acest grup vor fi mobilizate în Franța și în România pentru a coproiecta aceste instrumente de formare.

Activități implementate

Alături de formatori, cercetători și experți de sprijin, co-conceptorii vor :

  • participa la un sondaj privind obstacolele în calea integrării legate de competențele transversale și privind nevoile de formare profesională
  • însuși concepte, testa instrumentele pedagogice
  • învăța să-și împărtășească experiența cu colegii lor;
  • elabora în comun abordări și instrumente de formare menite să ia în considerare, să consolideze și să mobilizeze mai bine competențele acestora.

Rezultate

Un raport de studiu comparativ, un glosar și o carte albă vor face publice rezultatele acestei activități.

FAMOUS își propune să favorizeze o nouă gândire cu privire la modul în care se pot crea căi de dezvoltare a competențelor, la modul în care se pot recunoaște și valorifica experiențele informale și angajamentul asociativ, la modul în care se poate îmbunătăți accesibilitatea și crește participarea activă a persoanelor aflate în situații precare și vulnerabile la învățarea pe tot parcursul vieții în întreaga Europă.

Obiective

1

Valori comune, angajament civic și participare

Persoanele în cauză vor fi implicate pe tot parcursul proiectului. Aceștia provin din rândul unor populații foarte defavorizate, beneficiari sau chiar voluntari ai unor asociații din domeniul social. Alături de partenerii europeni, aceste persoane vor participa, în măsura posibilităților lor, la toate etapele proiectului.

De la alegerea conceptelor până la coproiectarea instrumentelor educaționale și testarea acestora, această participare va încuraja exprimarea și dezvoltarea talentelor, valorificarea individuală și colectivă (complementaritatea contribuțiilor fiecăruia). Prin intermediul atelierelor de lucru participative și prin co-editarea unui glosar, aceste persoane vor putea să își însușească conceptele teoretice, să dobândească conștientizarea necesară și să își recunoască creșterea abilităților lor. Dezvoltarea puterii lor de a acționa va promova evoluția personală și colectivă.

Pe parcursul procesului, aceștia vor fi însoțiți în această dezvoltare a competențelor ce le va permite să acceseze o cale de integrare mai tradițională.

2

Valori comune, angajament civic și participare

Instrumentele intelectuale și tehnice ale participanților cu privire la noțiunile de competențe vor deschide porțile participării civice, în cadrul asociațiilor partenere și nu numai.

Durata acestui curs și experiența atelierelor colective vor permite dezvoltarea unei culturi comune, precum și deschiderea către alte realități, favorabile angajamentului civic, prin ieșirea din microcosmosul cultural.

În plus, asociațiile vor încuraja participarea oamenilor în organele de decizie. Participarea la colectarea și articularea punctelor de vedere argumentate va da încredere în capacitatea fiecărei persoane de a spune și de a asculta.

3

Incluziune și diversitate în toate domeniile educației, formării, tineretului și sportului

Diversitatea participanților (tineri, femei, majoritatea dintre ei fiind cei care sunt adesea excluși din sistemele obișnuite de formare și educație) le permite acestora să înceapă procesul de integrare între colegi, ceea ce poate contribui la consolidarea încrederii. Incluziunea va fi, de asemenea, facilitată prin dezvoltarea de instrumente în cadrul unei abordări de proiectare universală și de deschidere culturală prin intermediul parteneriatului european.

Domenii de acțiune

FAMOUS creează o sinergie între trei sectoare în măsura în care partenerii provin din acestea: cercetare și educație (Universitatea din Paris), educație populară (asociația STEA, Secours Populaire Français de Roubaix) și formare profesională (Coopésia, găzduită de cooperativa de inovare Boréal). Cele trei abordări vor îmbogăți diferitele etape ale proiectului datorită contribuțiilor teoretice, experienței și recomandărilor operaționale, toate susținute de know-how-ul metodologic al POUR LA SOLIDARITE-PLS.

Activitatea comună desfășurată împreună cu partenerii și co-conceptorii va avea un impact asupra fiecăruia dintre cele trei domenii:

Educație

Formalizarea și diseminarea abordării prin producerea și partajarea de note științifice și articole de popularizare.

Formare

Recomandări pentru co-construirea unei scheme de formare cu publicul țintă

Educație populară

Instrumente de formare pentru mobilizarea, dezvoltarea, recunoașterea și chiar certificarea competențelor

FAMOUS corespunde unei formări experiențiale în afara limitelor, în afara așteptărilor obișnuite ale unui curs de formare, lăsând un loc important recunoașterii învățării informale în locuri familiare persoanelor aflate în situații vulnerabile. 

Această abordare poate fi o pârghie pentru (re)integrarea lor în sistemele de educație sau în cursurile de formare pe care au tendința de a le abandona. 

Diseminarea acestui experiment către alte structuri de acțiune socială și de solidaritate poate avea un impact mai mare pe termen lung asupra conceperii și implementării de cursuri de formare pentru aceste persoane.

Cei cinci parteneri implicați în proiectul FAMOUS contribuie deja, prin activitățile lor, la una sau mai multe priorități, cum ar fi lupta împotriva abandonului școlar, incluziunea persoanelor cu dizabilități, dezvoltarea competențelor transversale și lupta împotriva analfabetismului, precum și formarea profesioniștilor în practici inovatoare în domeniul ocupării forței de muncă. 

Prin urmare, am decis să ne punem în comun experiența și expertiza pentru a crea instrumente educaționale pentru persoanele aflate în situații foarte precare, precum și pentru cei care lucrează în domeniul asistenței sociale pentru adulți.