Reuniunea de lansare a proiectului FAMOUS din 26-27 octombrie 22 la Roubaix (Franța)

Roubaix

În perioada 26 – 27 octombrie 2022, la Roubaix, Franța, au avut loc reuniuni transnaționale pentru a lansa proiectul FAMOUS – Formation des Acteurs en MOUvement pour la Solidarité.

FAMOUS: un proiect inovator

Acesta este un proiect ERASMUS+ desfășurat în cadrul acțiunii KA220-ADU – Parteneriate de cooperare în domeniul educației adulților. Implicând 5 parteneri europeni, FAMOUS își propune să consolideze puterea de acțiune a persoanelor aflate în situații precare, beneficiari sau voluntari ai asociațiilor, prin dezvoltarea unui program de formare pentru recunoașterea și dezvoltarea competențelor lor transversale, activate în cadrul asociațiilor. 24 de persoane din acest grup din Franța și România vor fi implicate în coproiectarea acestor instrumente de formare.

Parteneri complementari

Proiectul este implementat de către Comitetul Secours Populaire Français din Roubaix (Franța), care este liderul acestui proiect împreună cu 4 parteneri internaționali: Asociația Stea din Satu Mare (România); Pour La Solidarité (PLS) (Belgia); Coopérative pour le Développement de la Créativité et de l’Innovation (Franța) și Universitatea din Paris (Franța).

2 zile constructive

Zilele lansării FAMOUS au permis reprezentanților celor 5 parteneri să se întâlnească pentru prima dată în persoană pentru a pregăti implementarea proiectului. Dincolo de aspectele manageriale ale proiectului – stabilirea mijloacelor de monitorizare și comunicare – o parte importantă a discuțiilor a permis stabilirea bazelor metodologice ale muncii comune cu publicul țintă.

Persoanele în situații precare și coproiectarea

Participanții și-au împărtășit experiențele de lucru cu persoane aflate în situații precare, care au acces limitat la programele tradiționale de formare și integrare profesională. Schimbul de opinii s-a axat pe noile abordări de co-proiectare care vor fi construite și testate datorită acestui proiect transnațional care va susține valorificarea competențelor acestor persoane pentru a le spori puterea de acțiune. Munca în comun le va îmbunătăți competențele transversale (a ști cum să fii și a ști cum să faci) dobândite prin experiențele lor în cadrul asociațiilor și le va face mai vizibile pentru ei înșiși și pentru ceilalți. Prin intermediul atelierelor de lucru participative și prin co-editarea unui glosar, aceste persoane vor putea să își însușească conceptele teoretice, să devină conștiente de propriile abilități și să își recunoască creșterea abilităților, ceea ce va conduce la alegeri și acțiuni de dezvoltare personală și colectivă (prin dezvoltarea puterii lor de a acționa). De-a lungul acestui proces, ei vor fi însoțiți în această creștere a competențelor (intra, interpersonale) care le va permite să acceseze o cale de integrare mai tradițională.

Organizarea activității și primele realizări

Alte părți ale reuniunilor de lucru de la Roubaix s-au axat pe pregătirea diferitelor activități ale proiectului, cu o distribuție mai precisă a sarcinilor fiecărui partener, pe actualizarea programului de lucru, pe analiza riscurilor și pe planul de evaluare. O atenție deosebită a fost acordată identificării unor măsuri concrete pentru promovarea egalității de gen prin intermediul acestui proiect.

Un pliant de prezentare a proiectului către publicul țintă a fost discutat de către participanți, identificându-se elementele cheie care trebuie transmise într-un mod pe înțelesul persoanelor aflate în situații precare, beneficiari sau voluntari ai Comitetului Secours Populaire Français din Roubaix în Franța și ai Asociației Stea în România, pentru a-i motiva să se implice în proiect.

Întâlnirile au permis, de asemenea, pregătirea interviurilor calitative pentru a începe munca directă cu coproiectanții care, în prima etapă, vor fi implicați într-un sondaj privind obstacolele în calea integrării legate de competențele transversale și nevoile de formare.

Împărtășiți acest articol :